پیچ گرید 5.6

پیچ گرید 5.6 logoپیچ کلاس 5.6 معروف به پیچ آهنی بوده و تنسایل 500 مگاپاسکال را دارا می باشد. پیچ آهنی کلاس 5.6 به ازای هر میلی متر مربع سطح مقطی که دارد توان مقاومت کششی 50 کیلوگرم را داراست بدان معنا که اگر سطح مقطع آن 10 میلی متر مربع باشد نیروی کششی 500 کیلوگرم یا 4900 نیوتن را تحمل می کند. پیچ های کلاس 5.6 با وارد آمدن 60% از کل بار تنسایل از ناحیه الاستیک وارد ناحیه پلاستیک شده و افزایش طول می دهند و به اصطلاح کشیده می شوند. درصد کم کربن در ساختار پیچ های آهنی کلاس 5.6 باعث می شود که تا اندازه ای نرم بوده و در صنایع کاربری معمولی داشته باشند. پیچ کلاس 8.8 معمولا با دنده درشت بصورت تمام دنده تولید شده و بصورت گالوانیزه سرد در بازار موجود می باشد.

پیچ های کلاس 5.6 و 4.6 پایین ترین گرید های مربوط به fasteners یا پیچ و مهره صنعتی می باشند کا با درصد پایینی از کربن، با قابلیت چکش خواری و اغلب بصورت گالوانیزه سرد عرضه می شوند. در تولید این کلاس از پیچ و مهره تنها از دنده های درشت استفاده می شود چرا که دنده های دیز به سبب مقاومت سایشی پایین این کلاس به سرعت دچار خوردگی و صاف می شوند.

پیچ و مهره آهنی پیچ گرید 5.6

پیچ شش گوش آهنی کلاس 5.6

پیچ و مهره آهنی

پیچ شش گوش آهنی کلاس 5.6
میلیمتری پیچ گرید 5.6

5X10-20x160 mm
موجود

انکر بولت پیچ گرید 5.6

انکر بولت L

انکر بولت

انکر بولت L
اینچی پیچ گرید 5.6


موجود
انکر بولت J

انکر بولت

انکر بولت J
اینچی پیچ گرید 5.6


موجود
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation