پیچ خشکه تمام دنده گرید 8.8

پیچ خشکه تمام دنده گرید 8.8

پیچ خشکه تمام دنده گرید 8.8
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 4 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ شش گوش استاندارد DIN933 تمام دنده گرید 8.8 معروف به پیچ خشکه تمام دنده از قطر m5-m36 میلیمتر بصورت سیاه و گالوانیزه با تنسایل 800 مگاپاسکال موجود می باشد.
پیچ و مهره خشکه
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
19 عدد تومان 2037219mm 22x50
20 عدد تومان 1916206mm 22x45
21 عدد تومان 1795193mm 22x40
10 عدد تومان 3739402mm 20x160
11 عدد تومان 3544381mm 20x150
12 عدد تومان 3358361mm 20x140
12 عدد تومان 3162340mm 20x130
13 عدد تومان 2976320mm 20x120
14 عدد تومان 2790300mm 20x110
15 عدد تومان 2595279mm 20x100
16 عدد تومان 2400258mm 20x90
17 عدد تومان 2298247mm 20x85
17 عدد تومان 2214238mm 20x80
18 عدد تومان 2112227mm 20x75
19 عدد تومان 2019217mm 20x70
21 عدد تومان 1823196mm 20x60
22 عدد تومان 1730186mm 20x55
23 عدد تومان 1637176mm 20x50
25 عدد تومان 1535165mm 20x45
26 عدد تومان 1442155mm 20x40
28 عدد تومان 1349145mm 20x35
30 عدد تومان 1247134mm 20x30
19 عدد تومان 2028218mm 18x100
20 عدد تومان 1879202mm 18x90
21 عدد تومان 1805194mm 18x85
22 عدد تومان 1730186mm 18x80
23 عدد تومان 1647177mm 18x75
24 عدد تومان 1572169mm 18x70
25 عدد تومان 1498161mm 18x65
27 عدد تومان 1423153mm 18x60
28 عدد تومان 1349145mm 18x55
30 عدد تومان 1265136mm 18x50
32 عدد تومان 1191128mm 18x45
34 عدد تومان 1116120mm 18x40
36 عدد تومان 1042112mm 18x35
39 عدد تومان 968104mm 18x30
21 عدد تومان 1833197mm 16x120
22 عدد تومان 1712184mm 16x110
24 عدد تومان 1581170mm 16x100
26 عدد تومان 1461157mm 16x90
27 عدد تومان 1395150mm 16x85
28 عدد تومان 1340144mm 16x80
30 عدد تومان 1275137mm 16x75
31 عدد تومان 1209130mm 16x70
33 عدد تومان 1144123mm 16x65
35 عدد تومان 1089117mm 16x60
37 عدد تومان 1023110mm 16x55
39 عدد تومان 958103mm 16x50
42 عدد تومان 90397mm 16x45
45 عدد تومان 83990.20mm 16x40
48 عدد تومان 77783.50mm 16x35
53 عدد تومان 71676.90mm 16x30
28 عدد تومان 1368147mm 14x120
30 عدد تومان 1275137mm 14x110
32 عدد تومان 1182127mm 14x100
33 عدد تومان 1135122mm 14x95
35 عدد تومان 1089117mm 14x90
36 عدد تومان 1042112mm 14x85
38 عدد تومان 996107mm 14x80
40 عدد تومان 949102mm 14x75
41 عدد تومان 91197.90mm 14x70
44 عدد تومان 86492.90mm 14x65
44 عدد تومان 86492.90mm 14.65
46 عدد تومان 81887.90mm 14x60
49 عدد تومان 77182.90mm 14x55
52 عدد تومان 72577.90mm 14x50
55 عدد تومان 67872.90mm 14x45
59 عدد تومان 63267.90mm 14x40
64 عدد تومان 58562.90mm 14x35
70 عدد تومان 53957.90mm 14x30
40 عدد تومان 949102mm 12x120
43 عدد تومان 88695.20mm 12x110
46 عدد تومان 81988.00mm 12x100
46 عدد تومان 82688.80mm 12x90
52 عدد تومان 71877.20mm 12x85
55 عدد تومان 68573.60mm 12x80
58 عدد تومان 65170.00mm 12x75
61 عدد تومان 61866.40mm 12x70
64 عدد تومان 58562.80mm 12x65
69 عدد تومان 54258.20mm 12x60
72 عدد تومان 51855.60mm 12x55
77 عدد تومان 48452.00mm 12x50
83 عدد تومان 45248.50mm 12x45
90 عدد تومان 41844.90mm 12x40
97 عدد تومان 38541.30mm 12x35
110 عدد تومان 35137.70mm 12x30
120 عدد تومان 31834.10mm 12x25
130 عدد تومان 28931.00mm 12x20
72 عدد تومان 52456.30mm 10x90
75 عدد تومان 50153.80mm 10x85
78 عدد تومان 47851.30mm 10x80
82 عدد تومان 45448.80mm 10x75
87 عدد تومان 43146.30mm 10x70
92 عدد تومان 40843.80mm 10x65
97 عدد تومان 38541.30mm 10x60
110 عدد تومان 35538.10mm 10x55
110 عدد تومان 33736.20mm 10x50
120 عدد تومان 31433.70mm 10x45
130 عدد تومان 29131.20mm 10x40
140 عدد تومان 26728.70mm 10x35
150 عدد تومان 24426.20mm 10x30
170 عدد تومان 22123.70mm 10x25
190 عدد تومان 19821.20mm 10x20
200 عدد تومان 18820.20mm 10x18
210 عدد تومان 17919.20mm 10x16
220 عدد تومان 17018.20mm 10x14
230 عدد تومان 16017.20mm 10x12
130 عدد تومان 29331.40mm 8x80
140 عدد تومان 27829.80mm 8x75
140 عدد تومان 26328.20mm 8x70
150 عدد تومان 24826.60mm 8x65
160 عدد تومان 23325.00mm 8x60
170 عدد تومان 21823.40mm 8x55
180 عدد تومان 20321.80mm 8x50
200 عدد تومان 18920.30mm 8x45
210 عدد تومان 17418.70mm 8x40
230 عدد تومان 16017.10mm 8x35
260 عدد تومان 14515.50mm 8x30
290 عدد تومان 13013.90mm 8x25
330 عدد تومان 11512.30mm 8x20
340 عدد تومان 10911.70mm 8x18
360 عدد تومان 10411.10mm 8x16
380 عدد تومان 9810.50mm 8x14
410 عدد تومان 929.8mm 8x12
440 عدد تومان 859.10mm 8x10
320 عدد تومان 11912.70mm 6x60
340 عدد تومان 11111.90mm 6x55
360 عدد تومان 10311.00mm 6x50
400 عدد تومان 9410.10mm 6x45
430 عدد تومان 869.23mm 6x40
480 عدد تومان 788.37mm 6x35
530 عدد تومان 707.51mm 6x30
600 عدد تومان 626.65mm 6x25
690 عدد تومان 545.80mm 6x20
730 عدد تومان 515.45mm 6x18
780 عدد تومان 485.11mm 6x16
840 عدد تومان 454.76mm 6x14
910 عدد تومان 424.42mm 6x12
980 عدد تومان 384.08mm 6x10
570 عدد تومان 666.99mm 5x45
630 عدد تومان 606.35mm 5x40
700 عدد تومان 545.73mm 5x35
780 عدد تومان 485.11mm 5x30
890 عدد تومان 424.49mm 5x25
1030 عدد تومان 363.87mm 5x20
1110 عدد تومان 343.62mm 5x18
1190 عدد تومان 323.37mm 5x16
1280 عدد تومان 303.12mm 5x14
1390 عدد تومان 272.87mm 5x12
1520 عدد تومان 252.63mm 5x10
1680 عدد تومان 232.38mm 5x8
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2018 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation