پیچ خشکه تمام دنده گرید 8.8

پیچ خشکه تمام دنده گرید 8.8
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 4 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ شش گوش استاندارد DIN933 تمام دنده گرید 8.8 معروف به پیچ خشکه تمام دنده از قطر m5-m36 میلیمتر بصورت سیاه و گالوانیزه با تنسایل 800 مگاپاسکال موجود می باشد.
پیچ و مهره خشکه
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
19 عدد تومان 1533219mm 22x50
20 عدد تومان 1442206mm 22x45
21 عدد تومان 1351193mm 22x40
10 عدد تومان 2814402mm 20x160
11 عدد تومان 2667381mm 20x150
12 عدد تومان 2527361mm 20x140
12 عدد تومان 2380340mm 20x130
13 عدد تومان 2240320mm 20x120
14 عدد تومان 2100300mm 20x110
15 عدد تومان 1953279mm 20x100
16 عدد تومان 1806258mm 20x90
17 عدد تومان 1729247mm 20x85
17 عدد تومان 1666238mm 20x80
18 عدد تومان 1589227mm 20x75
19 عدد تومان 1519217mm 20x70
21 عدد تومان 1372196mm 20x60
22 عدد تومان 1302186mm 20x55
23 عدد تومان 1232176mm 20x50
25 عدد تومان 1155165mm 20x45
26 عدد تومان 1085155mm 20x40
28 عدد تومان 1015145mm 20x35
30 عدد تومان 938134mm 20x30
19 عدد تومان 1526218mm 18x100
20 عدد تومان 1414202mm 18x90
21 عدد تومان 1358194mm 18x85
22 عدد تومان 1302186mm 18x80
23 عدد تومان 1239177mm 18x75
24 عدد تومان 1183169mm 18x70
25 عدد تومان 1127161mm 18x65
27 عدد تومان 1071153mm 18x60
28 عدد تومان 1015145mm 18x55
30 عدد تومان 952136mm 18x50
32 عدد تومان 896128mm 18x45
34 عدد تومان 840120mm 18x40
36 عدد تومان 784112mm 18x35
39 عدد تومان 728104mm 18x30
21 عدد تومان 1379197mm 16x120
22 عدد تومان 1288184mm 16x110
24 عدد تومان 1190170mm 16x100
26 عدد تومان 1099157mm 16x90
27 عدد تومان 1050150mm 16x85
28 عدد تومان 1008144mm 16x80
30 عدد تومان 959137mm 16x75
31 عدد تومان 910130mm 16x70
33 عدد تومان 861123mm 16x65
35 عدد تومان 819117mm 16x60
37 عدد تومان 770110mm 16x55
39 عدد تومان 721103mm 16x50
42 عدد تومان 67997mm 16x45
45 عدد تومان 63290.20mm 16x40
48 عدد تومان 58583.50mm 16x35
53 عدد تومان 53976.90mm 16x30
28 عدد تومان 1029147mm 14x120
30 عدد تومان 959137mm 14x110
32 عدد تومان 889127mm 14x100
33 عدد تومان 854122mm 14x95
35 عدد تومان 819117mm 14x90
36 عدد تومان 784112mm 14x85
38 عدد تومان 749107mm 14x80
40 عدد تومان 714102mm 14x75
41 عدد تومان 68697.90mm 14x70
44 عدد تومان 65192.90mm 14x65
44 عدد تومان 65192.90mm 14.65
46 عدد تومان 61687.90mm 14x60
49 عدد تومان 58182.90mm 14x55
52 عدد تومان 54677.90mm 14x50
55 عدد تومان 51172.90mm 14x45
59 عدد تومان 47667.90mm 14x40
64 عدد تومان 44162.90mm 14x35
70 عدد تومان 40657.90mm 14x30
40 عدد تومان 714102mm 12x120
43 عدد تومان 66795.20mm 12x110
46 عدد تومان 61688.00mm 12x100
46 عدد تومان 62288.80mm 12x90
52 عدد تومان 54177.20mm 12x85
55 عدد تومان 51673.60mm 12x80
58 عدد تومان 49070.00mm 12x75
61 عدد تومان 46566.40mm 12x70
64 عدد تومان 44062.80mm 12x65
69 عدد تومان 40858.20mm 12x60
72 عدد تومان 39055.60mm 12x55
77 عدد تومان 36452.00mm 12x50
83 عدد تومان 34048.50mm 12x45
90 عدد تومان 31544.90mm 12x40
97 عدد تومان 29041.30mm 12x35
110 عدد تومان 26437.70mm 12x30
120 عدد تومان 23934.10mm 12x25
130 عدد تومان 21731.00mm 12x20
72 عدد تومان 39556.30mm 10x90
75 عدد تومان 37753.80mm 10x85
78 عدد تومان 36051.30mm 10x80
82 عدد تومان 34248.80mm 10x75
87 عدد تومان 32546.30mm 10x70
92 عدد تومان 30743.80mm 10x65
97 عدد تومان 29041.30mm 10x60
110 عدد تومان 26738.10mm 10x55
110 عدد تومان 25436.20mm 10x50
120 عدد تومان 23633.70mm 10x45
130 عدد تومان 21931.20mm 10x40
140 عدد تومان 20128.70mm 10x35
150 عدد تومان 18426.20mm 10x30
170 عدد تومان 16623.70mm 10x25
190 عدد تومان 14921.20mm 10x20
200 عدد تومان 14220.20mm 10x18
210 عدد تومان 13519.20mm 10x16
220 عدد تومان 12818.20mm 10x14
230 عدد تومان 12117.20mm 10x12
130 عدد تومان 22031.40mm 8x80
140 عدد تومان 20929.80mm 8x75
140 عدد تومان 19828.20mm 8x70
150 عدد تومان 18726.60mm 8x65
160 عدد تومان 17525.00mm 8x60
170 عدد تومان 16423.40mm 8x55
180 عدد تومان 15321.80mm 8x50
200 عدد تومان 14320.30mm 8x45
210 عدد تومان 13118.70mm 8x40
230 عدد تومان 12017.10mm 8x35
260 عدد تومان 10915.50mm 8x30
290 عدد تومان 9813.90mm 8x25
330 عدد تومان 8712.30mm 8x20
340 عدد تومان 8211.70mm 8x18
360 عدد تومان 7811.10mm 8x16
380 عدد تومان 7410.50mm 8x14
410 عدد تومان 699.8mm 8x12
440 عدد تومان 649.10mm 8x10
320 عدد تومان 7412.70mm 6x60
340 عدد تومان 7011.90mm 6x55
360 عدد تومان 6411.00mm 6x50
400 عدد تومان 5910.10mm 6x45
430 عدد تومان 549.23mm 6x40
480 عدد تومان 498.37mm 6x35
530 عدد تومان 447.51mm 6x30
600 عدد تومان 396.65mm 6x25
690 عدد تومان 345.80mm 6x20
730 عدد تومان 325.45mm 6x18
780 عدد تومان 305.11mm 6x16
840 عدد تومان 284.76mm 6x14
910 عدد تومان 264.42mm 6x12
980 عدد تومان 244.08mm 6x10
570 عدد تومان 416.99mm 5x45
630 عدد تومان 376.35mm 5x40
700 عدد تومان 345.73mm 5x35
780 عدد تومان 305.11mm 5x30
890 عدد تومان 274.49mm 5x25
1030 عدد تومان 233.87mm 5x20
1110 عدد تومان 213.62mm 5x18
1190 عدد تومان 203.37mm 5x16
1280 عدد تومان 193.12mm 5x14
1390 عدد تومان 172.87mm 5x12
1520 عدد تومان 162.63mm 5x10
1680 عدد تومان 142.38mm 5x8
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2018 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation