الکتروپمپ ها و کمپرسورها استفاده بسیاری میشود. توان کششی 800 مگاپاسکال که حد متوسطی نیز محسوب میشود بدان معناست که قابلیت کششی 80 کیلوگرم بر میلیمتر مربع برای این سری از پیچ های خشکه وجود دارد. ">

پیچ خشکه تمام دنده گرید 8.8

پیچ خشکه تمام دنده گرید 8.8
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 4 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ شش گوش استاندارد DIN933 تمام دنده گرید 8.8 معروف به پیچ خشکه تمام دنده از قطر m5-m36 میلیمتر بصورت سیاه و گالوانیزه با تنسایل 800 مگاپاسکال موجود می باشد. از این گرید پیچ و مهره ها در اتصالات ماشین آلات صنعتی مانند الکتروپمپ ها و کمپرسورها استفاده بسیاری میشود. توان کششی 800 مگاپاسکال که حد متوسطی نیز محسوب میشود بدان معناست که قابلیت کششی 80 کیلوگرم بر میلیمتر مربع برای این سری از پیچ های خشکه وجود دارد.
پیچ و مهره خشکه
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
19 عدد تومان 3285219mm 22x50
20 عدد تومان 3090206mm 22x45
21 عدد تومان 2895193mm 22x40
10 عدد تومان 6030402mm 20x160
11 عدد تومان 5715381mm 20x150
12 عدد تومان 5415361mm 20x140
12 عدد تومان 5100340mm 20x130
13 عدد تومان 4800320mm 20x120
14 عدد تومان 4500300mm 20x110
15 عدد تومان 4185279mm 20x100
16 عدد تومان 3870258mm 20x90
17 عدد تومان 3705247mm 20x85
17 عدد تومان 3570238mm 20x80
18 عدد تومان 3405227mm 20x75
19 عدد تومان 3255217mm 20x70
21 عدد تومان 2940196mm 20x60
22 عدد تومان 2790186mm 20x55
23 عدد تومان 2640176mm 20x50
25 عدد تومان 2475165mm 20x45
26 عدد تومان 2325155mm 20x40
28 عدد تومان 2175145mm 20x35
30 عدد تومان 2010134mm 20x30
19 عدد تومان 3270218mm 18x100
20 عدد تومان 3030202mm 18x90
21 عدد تومان 2910194mm 18x85
22 عدد تومان 2790186mm 18x80
23 عدد تومان 2655177mm 18x75
24 عدد تومان 2535169mm 18x70
25 عدد تومان 2415161mm 18x65
27 عدد تومان 2295153mm 18x60
28 عدد تومان 2175145mm 18x55
30 عدد تومان 2040136mm 18x50
32 عدد تومان 1920128mm 18x45
34 عدد تومان 1800120mm 18x40
36 عدد تومان 1680112mm 18x35
39 عدد تومان 1560104mm 18x30
21 عدد تومان 2955197mm 16x120
22 عدد تومان 2760184mm 16x110
24 عدد تومان 2550170mm 16x100
26 عدد تومان 2355157mm 16x90
27 عدد تومان 2250150mm 16x85
28 عدد تومان 2160144mm 16x80
30 عدد تومان 2055137mm 16x75
31 عدد تومان 1950130mm 16x70
33 عدد تومان 1845123mm 16x65
35 عدد تومان 1755117mm 16x60
37 عدد تومان 1650110mm 16x55
39 عدد تومان 1545103mm 16x50
42 عدد تومان 145597mm 16x45
45 عدد تومان 135390.20mm 16x40
48 عدد تومان 125383.50mm 16x35
53 عدد تومان 115476.90mm 16x30
28 عدد تومان 2205147mm 14x120
30 عدد تومان 2055137mm 14x110
32 عدد تومان 1905127mm 14x100
33 عدد تومان 1830122mm 14x95
35 عدد تومان 1755117mm 14x90
36 عدد تومان 1680112mm 14x85
38 عدد تومان 1605107mm 14x80
40 عدد تومان 1530102mm 14x75
41 عدد تومان 146997.90mm 14x70
44 عدد تومان 139492.90mm 14x65
44 عدد تومان 139492.90mm 14.65
46 عدد تومان 131987.90mm 14x60
49 عدد تومان 124482.90mm 14x55
52 عدد تومان 116977.90mm 14x50
55 عدد تومان 109472.90mm 14x45
59 عدد تومان 101967.90mm 14x40
64 عدد تومان 94462.90mm 14x35
70 عدد تومان 86957.90mm 14x30
40 عدد تومان 1530102mm 12x120
43 عدد تومان 142895.20mm 12x110
46 عدد تومان 132088.00mm 12x100
46 عدد تومان 133288.80mm 12x90
52 عدد تومان 115877.20mm 12x85
55 عدد تومان 110473.60mm 12x80
58 عدد تومان 105070.00mm 12x75
61 عدد تومان 99766.40mm 12x70
64 عدد تومان 94262.80mm 12x65
69 عدد تومان 87358.20mm 12x60
72 عدد تومان 83455.60mm 12x55
77 عدد تومان 78052.00mm 12x50
83 عدد تومان 72848.50mm 12x45
90 عدد تومان 67444.90mm 12x40
97 عدد تومان 62041.30mm 12x35
110 عدد تومان 56637.70mm 12x30
120 عدد تومان 51234.10mm 12x25
130 عدد تومان 46531.00mm 12x20
72 عدد تومان 84556.30mm 10x90
75 عدد تومان 80753.80mm 10x85
78 عدد تومان 77051.30mm 10x80
82 عدد تومان 73248.80mm 10x75
87 عدد تومان 69546.30mm 10x70
92 عدد تومان 65743.80mm 10x65
97 عدد تومان 62041.30mm 10x60
110 عدد تومان 57238.10mm 10x55
110 عدد تومان 54336.20mm 10x50
120 عدد تومان 50633.70mm 10x45
130 عدد تومان 46831.20mm 10x40
140 عدد تومان 43128.70mm 10x35
150 عدد تومان 39326.20mm 10x30
170 عدد تومان 35623.70mm 10x25
190 عدد تومان 31821.20mm 10x20
200 عدد تومان 30320.20mm 10x18
210 عدد تومان 28819.20mm 10x16
220 عدد تومان 27318.20mm 10x14
230 عدد تومان 25817.20mm 10x12
130 عدد تومان 47131.40mm 8x80
140 عدد تومان 44729.80mm 8x75
140 عدد تومان 42328.20mm 8x70
150 عدد تومان 39926.60mm 8x65
160 عدد تومان 37525.00mm 8x60
170 عدد تومان 35123.40mm 8x55
180 عدد تومان 32721.80mm 8x50
200 عدد تومان 30520.30mm 8x45
210 عدد تومان 28118.70mm 8x40
230 عدد تومان 25717.10mm 8x35
260 عدد تومان 23315.50mm 8x30
290 عدد تومان 20913.90mm 8x25
330 عدد تومان 18512.30mm 8x20
340 عدد تومان 17611.70mm 8x18
360 عدد تومان 16711.10mm 8x16
380 عدد تومان 15810.50mm 8x14
410 عدد تومان 1479.8mm 8x12
440 عدد تومان 1379.10mm 8x10
320 عدد تومان 19112.70mm 6x60
340 عدد تومان 17911.90mm 6x55
360 عدد تومان 16511.00mm 6x50
400 عدد تومان 15210.10mm 6x45
430 عدد تومان 1399.23mm 6x40
480 عدد تومان 1268.37mm 6x35
530 عدد تومان 1137.51mm 6x30
600 عدد تومان 1006.65mm 6x25
690 عدد تومان 875.80mm 6x20
730 عدد تومان 825.45mm 6x18
780 عدد تومان 775.11mm 6x16
840 عدد تومان 724.76mm 6x14
910 عدد تومان 674.42mm 6x12
980 عدد تومان 624.08mm 6x10
570 عدد تومان 1056.99mm 5x45
630 عدد تومان 966.35mm 5x40
700 عدد تومان 865.73mm 5x35
780 عدد تومان 775.11mm 5x30
890 عدد تومان 684.49mm 5x25
1030 عدد تومان 593.87mm 5x20
1110 عدد تومان 553.62mm 5x18
1190 عدد تومان 513.37mm 5x16
1280 عدد تومان 473.12mm 5x14
1390 عدد تومان 442.87mm 5x12
1520 عدد تومان 402.63mm 5x10
1680 عدد تومان 362.38mm 5x8
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation