پیچ آلنی کلاس 12.9

پیچ آلنی کلاس 12.9
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 4 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ آلنی نیم دنده کلاس 12.9 با تنسایل 1220 مگاپاسکال تولید شده طبق استاندارد DIN912 موجود در قطر های m5-m36 بصورت سیاه و آبکاری های گالوانیزه سرد، گرم و داکرومات
پیچ آلنی استاندارد DIN912
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation