پیچ گرید B16

پیچ گرید B16 logoپیچ گرید B16 از فولاد پر کربن با عملیات حرارتی شامل گرمایش و سرمایش ساخته شده و از بالاترین گرید ها در تولید استاد بولت به شمار می رود.

استاد بولت فولادی پیچ گرید B16

استاد بولت فولادی گرید B16

استاد بولت فولادی

استاد بولت فولادی گرید B16
اینچی پیچ گرید B16


موجود
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation