پیچ متری آهنی

پیچ متری آهنی با گرید 5.6 در قطرهای 6 الی 64 میلی متر تولید شده از کشش و دنده زنی میلگرد همراه با دنده های میلی متری در طول استاندارد 1 متر و یا برش در طول های دیگر طبق درخواست مشتریان موجود می باشد.

مشخصات فنی پیچ متری آهنی

پیچ متری آهنی طبق استاندارد DIN975 , DIN976 تولید شده و پر مصرف ترین نوع پیچ متری می باشد که معمولا بصورت گالوانیزه عرضه می شود و تنسایل حداکثر 500 مگاپاسکال را دارا می باشد.

FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation