نحوه تحویل محصولات

تحویل پیچ و مهره های خریداری شده توسط مشتریان در بسته بندی های مختلف ( پیچ های ریز تر و مهره ها معمولا کارتنی و پیچ های درشت تر هم بصورت کارتنی و هم بصورت کیسه) تحویل می گردد. تحویل تهران در کوتاه ترین زمان بسته به موجود بودن پیچ و مهره انتخابی شما صورت می پذیرد.


تحویل پیچ و مهره شهرستان


تحویل شهرستان در صورت موجود بودن کالا بسته به میزان بار صورت می پذیرد. بار های سبکتر از طریق اتوبوس رانی به کلیه نقاط ارسال میشوند و طی یک یا دو روز کاری به دست مشتریان میرسند. بارهای سنگین تر نیاز به ارسال مستقیم از طریق وانت بار و بیجک دارند.FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation