نحوه پرداخت

با توجه به تغییر لحظه ای قیمت ها، سفارشات بصورت انلاین ثبت میشوند و قیمت نهایی پس از صدور پیش فاکتور نهایی از فروشگاه اعلام میشوند. لازم به ذکر است که قیمت های درج شده در داخل سایت بر حسب حداقل سفارش می باشد و با بالا رفتن میزان سفارش بدیهی است که این مبلغ کاهش پیدا می کند. نحوه پرداخت بصورت فروشگاهی می باشد، در صورت نیاز به فاکتور رسمی فاکتور رسمی و در غیر این صورت فاکتور فروشگاهی پیچ و مهره عرضه میشود. پرداخت بر حسب سابقه کاری صورت میگیرد، گروه های صنعتی که اولین فاکتور پیچ و مهره را از صنایع پیچ و مهره آژاکس دارند می بایست جنس خود را پس از تسویه نقدی تحویل بگیرند. بدیهی است بر حسب میزان بار و دفعات کارکرد شرایط بصورت توافقی مناسب با شرایط طرفین تعیین می شود.FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation