پیچ آلن مغزی

پیچ آلنی مغزی از جنس فولادی و استنلس استیل و طبق استاندارد ASTM F912 تولید شده و بصورت میلی متری و اینچی موجود می باشد. از پیچ آلن مغزی معمولا برای نگهداشتن یک قطعه در موقعیتی توسط محکم کردن آن در داخل قطعه ای دیگر استفاده می شود بدین ترتیب که قیمت داخلی یک قطعه به قسمت خارجی یک قطعه ثابت دیگر از طریق پیچ آلن مغزی بسته می شود.

مشخصات فنی پیچ آلن مغزی

پیچ آلن مغزی هم بصورت اینچی و هم میلی متری و از جنس فولادی در گرید های مختلف و همچنین استنلس استیل موجود می باشد. هر چند پیچ آلن مغزی معمولا در فرم استاندارد مصرف می شود اما خود این نوع پیچ نیز بسته به شکل آلنی آن که تخت، کنیک، سوراخ تمام، سوراخ نیمه بر حسب عمق سوراخ آلن دسته بندی های متفاوتی دارد.

FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation