گارانتی محصولات

محصولات عرضه شده توسط صنایع پیچ و مهره آژاکس به دو دسته اصلی محصولات تولیدی و محصولات وارداتی می شوند. محصولات تولیدی پیچ و مهره آژاکس شامل گرید های مختلف پیچ شش گوش، انکر بولت، پیچ های متری ، انکر بولت و پیچ های ساختگی طبق نقشه می باشند که در صورت نیاز مشتری برای تضمین گرید و سختی همراه با تست ریپورت عرضه می شوند. پیچ و مهره وارداتی نیز از نظر کیفی طبق مدارک روشن از اداره گمرکات کل کشور عرضه می شوند.FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation