پیچ استنلس استیل 316 استاندارد A4

پیچ استنلس استیل 316 استاندارد A4 logoپیچ استنلس استیل گرید 316 معروف به نگیر می باشد. استاندارد A470 مرتبط با پیچ و مهره های استنلس استیل از نوع آستنیته بوده که خود حرف A به معنای آستنیته سردکاری شده که در 5 گرید 1-5 تولید می شود و در این استاندارد مورد 4 آن استافاده شده که حداقل تنسایل متریال آن 70 باشد. به بیان ساده در استاندارد A470 معرف پیچ و مهره از جنس استنلس استیل 316 بوده که از نوع مفتول آستنیته سردکاری شده با تنسایل 700 مگاپاسکال باشد.

پیچ و مهره استیل پیچ استنلس استیل 316 استاندارد A4

پیچ شش گوش استیل 316

پیچ و مهره استیل

پیچ شش گوش استیل 316
میلیمتری پیچ استنلس استیل 316 استاندارد A4


موجود
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation