پیچ استنلس استیل 316L

پیچ استنلس استیل 316L logo|یچ های استنلس استیل گرید 316L در ساختار خود حداکثر 0.03 درصد کربن دارند که به آنها قابلیت جوشکاری را به نسبت زیادی در مقایسه به پیچ استنلس استیل 316 افزایش می دهد. علاوه بر این در ساختار پیچ استیل 316L حدود 3-4% مولیبدنیوم بکار رفته است و این در مقایسه با 2% مولیبدنیوم بکار رفته در ساختار پیچ استیل 316 مقاومت در برابر خوردگی را نیز بالاتر میبرد. درصد کربن پایینتر در ساختار پیچ استنلس استیل 316L سبب میشود تا در اثر جوشکاری و ایجاد کاربید کروم درصد کروم بکار رفته به میزانی پایین نیاید تا پیچ استنلس استیل در برابر زنگ زدگی مقاومت خود را از دست دهد. از نظر خواص فیزیکی نیز پیچ استنلس استیل 316L أر برابر خزش مقاومت بالاتری دارد.

پیچ و مهره استیل پیچ استنلس استیل 316L

پیچ استیل 316L قطر M10

پیچ و مهره استیل

پیچ استیل 316L قطر M10
میلیمتری پیچ استنلس استیل 316L


موجود
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation