پیچ شش گوش آهنی کلاس 5.6

پیچ شش گوش آهنی کلاس 5.6
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 5 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ شش گوش از جنس آهن گرید 5.6 تولید شده بصورت نیم دنده و تمام دنده طبق استانداردهای DIN931 , DIN933 بصورت سیاه ، گالوانیزه سرد و گرم با تنسایل 500 مگاپاسکال برای نیازهای عمومی صنعتی از قطر m5-m36 موجود می باشد.
پیچ و مهره آهنی
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
13 عدد تومان 3618402mm 20x160
14 عدد تومان 3429381mm 20x150
14 عدد تومان 3249361mm 20x140
15 عدد تومان 3060340mm 20x130
16 عدد تومان 2880320mm 20x120
17 عدد تومان 2700300mm 20x110
18 عدد تومان 2511279mm 20x100
20 عدد تومان 2322258mm 20x90
21 عدد تومان 2223247mm 20x85
22 عدد تومان 2142238mm 20x80
23 عدد تومان 2043227mm 20x75
24 عدد تومان 1953217mm 20x70
25 عدد تومان 1863207mm 20x65
26 عدد تومان 1764196mm 20x60
27 عدد تومان 1674186mm 20x55
29 عدد تومان 1584176mm 20x50
31 عدد تومان 1485165mm 20x45
33 عدد تومان 1395155mm 20x40
35 عدد تومان 1305145mm 20x35
38 عدد تومان 1206134mm 20x30
23 عدد تومان 1962218mm 18x100
25 عدد تومان 1818202mm 18x90
26 عدد تومان 1746194mm 18x85
27 عدد تومان 1674186mm 18x80
29 عدد تومان 1593177mm 18x75
30 عدد تومان 1521169mm 18x70
32 عدد تومان 1449161mm 18x65
33 عدد تومان 1377153mm 18x60
35 عدد تومان 1305145mm 18x55
37 عدد تومان 1224136mm 18x50
40 عدد تومان 1152128mm 18x45
42 عدد تومان 1080120mm 18x40
45 عدد تومان 1008112mm 18x35
49 عدد تومان 936104mm 18x30
26 عدد تومان 1773197mm 16x120
28 عدد تومان 1656184mm 16x110
30 عدد تومان 1530170mm 16x100
32 عدد تومان 1413157mm 16x90
34 عدد تومان 1350150mm 16x85
35 عدد تومان 1296144mm 16x80
37 عدد تومان 1233137mm 16x75
39 عدد تومان 1170130mm 16x70
41 عدد تومان 1107123mm 16x65
43 عدد تومان 1053117mm 16x60
46 عدد تومان 990110mm 16x55
49 عدد تومان 927103mm 16x50
52 عدد تومان 87397mm 16x45
56 عدد تومان 81290.20mm 16x40
60 عدد تومان 75283.50mm 16x35
66 عدد تومان 69376.90mm 16x30
35 عدد تومان 1323147mm 14x120
37 عدد تومان 1233137mm 14x110
40 عدد تومان 1143127mm 14x100
41 عدد تومان 1098122mm 14x95
43 عدد تومان 1053117mm 14x90
45 عدد تومان 1008112mm 14x85
47 عدد تومان 963107mm 14x80
50 عدد تومان 918102mm 14x75
52 عدد تومان 88297.90mm 14x70
54 عدد تومان 83792.90mm 14x65
57 عدد تومان 79287.90mm 14x60
61 عدد تومان 74782.90mm 14x55
65 عدد تومان 70277.90mm 14x50
69 عدد تومان 65772.90mm 14x45
74 عدد تومان 61267.90mm 14x40
80 عدد تومان 56762.90mm 14x35
87 عدد تومان 52257.90mm 14x30
50 عدد تومان 918102mm 12x120
53 عدد تومان 85795.20mm 12x110
57 عدد تومان 79288.00mm 12x100
62 عدد تومان 72880.80mm 12x90
65 عدد تومان 69577.20mm 12x85
68 عدد تومان 66373.60mm 12x80
72 عدد تومان 63070.00mm 12x75
76 عدد تومان 59866.40mm 12x70
80 عدد تومان 56662.80mm 12x65
86 عدد تومان 52458.20mm 12x60
90 عدد تومان 50155.60mm 12x55
97 عدد تومان 46852.00mm 12x50
100 عدد تومان 43748.50mm 12x45
110 عدد تومان 40544.90mm 12x40
120 عدد تومان 37241.30mm 12x35
130 عدد تومان 34037.70mm 12x30
150 عدد تومان 30734.10mm 12x25
160 عدد تومان 27931.00mm 12x20
89 عدد تومان 50756.30mm 10x90
93 عدد تومان 48553.80mm 10x85
98 عدد تومان 46251.30mm 10x80
100 عدد تومان 44048.80mm 10x75
110 عدد تومان 41746.30mm 10x70
120 عدد تومان 39543.80mm 10x65
120 عدد تومان 37241.30mm 10x60
130 عدد تومان 34338.10mm 10x55
140 عدد تومان 32636.20mm 10x50
150 عدد تومان 30433.70mm 10x45
160 عدد تومان 28131.20mm 10x40
180 عدد تومان 25928.70mm 10X35
190 عدد تومان 23626.20mm 10x30
210 عدد تومان 21423.70mm 10x25
240 عدد تومان 19121.20mm 10x20
250 عدد تومان 18220.20mm 10x18
260 عدد تومان 17319.20mm 10x16
280 عدد تومان 16418.20mm 10x14
290 عدد تومان 15517.20mm 10x12
160 عدد تومان 28331.40mm 8X80
170 عدد تومان 26929.80mm 8X75
180 عدد تومان 25428.20mm 8X70
190 عدد تومان 24026.60mm 8X65
200 عدد تومان 22525.00mm 8X60
210 عدد تومان 21123.40mm 8X55
230 عدد تومان 19721.80mm 8X50
250 عدد تومان 18320.30mm 8X45
270 عدد تومان 16918.70mm 8x40
290 عدد تومان 15417.10mm 8X35
320 عدد تومان 14015.50mm 8x30
360 عدد تومان 12613.90mm 8X25
410 عدد تومان 11112.30mm 8X20
430 عدد تومان 10611.70mm 8X18
450 عدد تومان 10011.10mm 8X16
480 عدد تومان 9510.50mm 8X14
510 عدد تومان 899.80mm 8X12
550 عدد تومان 829.10mm 8X10
390 عدد تومان 12112.70mm 6X60
420 عدد تومان 11411.90mm 6X55
460 عدد تومان 10511.00mm 6X50
500 عدد تومان 9610.10mm 6X45
540 عدد تومان 889.23mm 6X40
600 عدد تومان 808.37mm 6X35
670 عدد تومان 727.51mm 6X30
750 عدد تومان 646.65mm 6X25
860 عدد تومان 565.80mm 6X20
920 عدد تومان 525.45mm 6X18
980 عدد تومان 495.11mm 6X16
1050 عدد تومان 464.76mm 6X14
1130 عدد تومان 424.42mm 6X12
1230 عدد تومان 394.08mm 6X10
720 عدد تومان 676.99mm 5X45
790 عدد تومان 616.35mm 5X40
870 عدد تومان 555.73mm 5X35
980 عدد تومان 495.11mm 5X30
1110 عدد تومان 434.49mm 5X25
2100 عدد تومان 232.38mm 5X8
1290 عدد تومان 373.87mm 5X20
1380 عدد تومان 353.62mm 5X18
1480 عدد تومان 333.37mm 5X16
1600 عدد تومان 303.12mm 5X14
1740 عدد تومان 282.87mm 5X12
1900 عدد تومان 252.63mm 5X10
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation