پیچ شش گوش گرید 10.9 تمام دنده m5-36

پیچ  شش گوش گرید 10.9 تمام دنده m5-36
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 0.05 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ شش گوش استاندارد DIN933 تمام دنده فولادی گرید 10.9 با تنسایل 1040 مگاپاسکال بصورت سیاه و آبکاری شده گالوانیزه سرد و گرم و داکرومات از قطر های m5-m36
پیچ و مهره فولادی
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
15 عدد تومان 613.37mm 5X16
17 عدد تومان 573.12mm 5X14
18 عدد تومان 522.87mm 5X12
20 عدد تومان 482.63mm 5X10
22 عدد تومان 432.38mm 5X8
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation