پیچ آلنی خشکه کلاس 8.8

پیچ آلنی خشکه کلاس 8.8
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 4 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ آلنی فولادی خشکه کلاس 8.8 با تنسایل 800 مگاپاسکال طبق استاندارد DIN 912 نیم دنده بصورا سیاه و گالوانیزه در قطر های m6-m36 موجود می باشد.
پیچ آلنی استاندارد DIN912
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
9 عدد تومان 3392471mm 24x100
11 عدد تومان 2873399mm 24x80
12 عدد تومان 2614363mm 24x70
13 عدد تومان 2376330mm 24x60
14 عدد تومان 2160300mm 24x50
10 عدد تومان 3176441mm 20x160
11 عدد تومان 2816391mm 20x140
12 عدد تومان 2456341mm 20x120
13 عدد تومان 2276316mm 20x110
14 عدد تومان 2096291mm 20x100
0 عدد تومان 0266 20x90
17 عدد تومان 1736241mm 20x80
19 عدد تومان 1556216mm 20x70
20 عدد تومان 1476205mm 20x65
21 عدد تومان 1397194mm 20x60
22 عدد تومان 1318183mm 20x55
24 عدد تومان 1239172mm 20x50
25 عدد تومان 1160161mm 20x45
27 عدد تومان 1080150mm 20x40
15 عدد تومان 2031282mm 16x160
16 عدد تومان 1800250mm 16x140
18 عدد تومان 1685234mm 16x130
19 عدد تومان 1570218mm 16x120
20 عدد تومان 1455202mm 16x110
22 عدد تومان 1340186mm 16x100
24 عدد تومان 1224170mm 16x90
26 عدد تومان 1109154mm 16x80
29 عدد تومان 1023142mm 16x75
29 عدد تومان 994138mm 16x70
31 عدد تومان 936130mm 16x65
33 عدد تومان 879122mm 16x60
36 عدد تومان 821114mm 16x55
38 عدد تومان 764106mm 16x50
41 عدد تومان 70397.60mm 16x45
44 عدد تومان 65691mm 16x40
31 عدد تومان 951132mm 14x100
34 عدد تومان 864120mm 14x90
38 عدد تومان 778108mm 14x80
42 عدد تومان 69296mm 14x70
48 عدد تومان 60584mm 14x60
55 عدد تومان 52673mm 14x50
64 عدد تومان 45463mm 14x40
76 عدد تومان 38253mm 14x30
27 عدد تومان 1095152mm 12x160
30 عدد تومان 965134mm 12x140
32 عدد تومان 900125mm 12x130
35 عدد تومان 836116mm 12x120
38 عدد تومان 771107mm 12x110
41 عدد تومان 70698mm 12x100
45 عدد تومان 60689.10mm 12x90
50 عدد تومان 54680.20mm 12x80
57 عدد تومان 48571.30mm 12x70
59 عدد تومان 46267.80mm 12x65
64 عدد تومان 43263.40mm 12x60
68 عدد تومان 40158.90mm 12x55
74 عدد تومان 37154.50mm 12x50
80 عدد تومان 34150.10mm 12x45
87 عدد تومان 31746.50mm 12x40
94 عدد تومان 29242.90mm 12x35
100 عدد تومان 26839.30mm 12x30
110 عدد تومان 24335.70mm 12x25
130 عدد تومان 21932.10mm 12x20
39 عدد تومان 744103.20mm 10x160
42 عدد تومان 69596.40mm 10x140
45 عدد تومان 64990.10mm 10x130
48 عدد تومان 60483.80mm 10x120
52 عدد تومان 55877.50mm 10x110
57 عدد تومان 51371.20mm 10x100
62 عدد تومان 44264.90mm 10x90
69 عدد تومان 39858.50mm 10x80
77 عدد تومان 35852.63mm 10x75
77 عدد تومان 35552.10mm 10x70
82 عدد تومان 33348.90mm 10x65
88 عدد تومان 31145.70mm 10x60
95 عدد تومان 28942.50mm 10x55
100 عدد تومان 26839.30mm 10x50
110 عدد تومان 24636.10mm 10x45
120 عدد تومان 22432.90mm 10x40
130 عدد تومان 20730.40mm 10x35
140 عدد تومان 19027.90mm 10x30
160 عدد تومان 17325.40mm 10x25
180 عدد تومان 15622.90mm 10x20
190 عدد تومان 14320.90mm 10x16
120 عدد تومان 22533.00mm 8x70
130 عدد تومان 21131mm 8x65
140 عدد تومان 19728.90mm 8x60
150 عدد تومان 18326.90mm 8x55
160 عدد تومان 17024.90mm 8x50
180 عدد تومان 15622.90mm 8x45
190 عدد تومان 14320.90mm 8x40
210 عدد تومان 12918.90mm 8x35
240 عدد تومان 11516.90mm 8x30
270 عدد تومان 10215.00mm 8x25
300 عدد تومان 9213.40mm 8x20
330 عدد تومان 8312.10mm 8x16
370 عدد تومان 7510.90mm 8x12
300 عدد تومان 9013.20mm 6x50
330 عدد تومان 8312.10mm 6x45
360 عدد تومان 7511.00mm 6x40
400 عدد تومان 689.91mm 6x35
480 عدد تومان 578.30mm 6x30
530 عدد تومان 527.59mm 6x25
610 عدد تومان 456.53mm 6x20
700 عدد تومان 405.75mm 6x16
790 عدد تومان 355.07mm 6x12
850 عدد تومان 324.70mm 6x10
460 عدد تومان 598.63mm 5x50
510 عدد تومان 547.86mm 5x45
570 عدد تومان 497.09mm 5x40
630 عدد تومان 436.32mm 5x35
720 عدد تومان 385.55mm 5x30
840 عدد تومان 334.78mm 5x25
1000 عدد تومان 284.01mm 5x20
1160 عدد تومان 243.45mm 5x16
1360 عدد تومان 212.95mm 5x12
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2018 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation