پیچ آلنی خشکه کلاس 8.8

پیچ آلنی خشکه کلاس 8.8
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 4 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ آلنی فولادی خشکه کلاس 8.8 با تنسایل 800 مگاپاسکال طبق استاندارد DIN 912 نیم دنده بصورا سیاه و گالوانیزه در قطر های m6-m36 موجود می باشد.
پیچ آلنی استاندارد DIN912
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
9 عدد تومان 9420471mm 24x100
11 عدد تومان 7980399mm 24x80
12 عدد تومان 7260363mm 24x70
13 عدد تومان 6600330mm 24x60
14 عدد تومان 6000300mm 24x50
10 عدد تومان 8820441mm 20x160
11 عدد تومان 7820391mm 20x140
12 عدد تومان 6820341mm 20x120
13 عدد تومان 6320316mm 20x110
14 عدد تومان 5820291mm 20x100
INF عدد تومان 0266 20x90
17 عدد تومان 4820241mm 20x80
19 عدد تومان 4320216mm 20x70
20 عدد تومان 4100205mm 20x65
21 عدد تومان 3880194mm 20x60
22 عدد تومان 3660183mm 20x55
24 عدد تومان 3440172mm 20x50
25 عدد تومان 3220161mm 20x45
27 عدد تومان 3000150mm 20x40
15 عدد تومان 5640282mm 16x160
16 عدد تومان 5000250mm 16x140
18 عدد تومان 4680234mm 16x130
19 عدد تومان 4360218mm 16x120
20 عدد تومان 4040202mm 16x110
22 عدد تومان 3720186mm 16x100
24 عدد تومان 3400170mm 16x90
26 عدد تومان 3080154mm 16x80
29 عدد تومان 2840142mm 16x75
29 عدد تومان 2760138mm 16x70
31 عدد تومان 2600130mm 16x65
33 عدد تومان 2440122mm 16x60
36 عدد تومان 2280114mm 16x55
38 عدد تومان 2120106mm 16x50
41 عدد تومان 195297.60mm 16x45
44 عدد تومان 182091mm 16x40
31 عدد تومان 2640132mm 14x100
34 عدد تومان 2400120mm 14x90
38 عدد تومان 2160108mm 14x80
42 عدد تومان 192096mm 14x70
48 عدد تومان 168084mm 14x60
55 عدد تومان 146073mm 14x50
64 عدد تومان 126063mm 14x40
76 عدد تومان 106053mm 14x30
27 عدد تومان 3040152mm 12x160
30 عدد تومان 2680134mm 12x140
32 عدد تومان 2500125mm 12x130
35 عدد تومان 2320116mm 12x120
38 عدد تومان 2140107mm 12x110
41 عدد تومان 196098mm 12x100
45 عدد تومان 178289.10mm 12x90
50 عدد تومان 160480.20mm 12x80
57 عدد تومان 142671.30mm 12x70
59 عدد تومان 135667.80mm 12x65
64 عدد تومان 126863.40mm 12x60
68 عدد تومان 117858.90mm 12x55
74 عدد تومان 109054.50mm 12x50
80 عدد تومان 100250.10mm 12x45
87 عدد تومان 93046.50mm 12x40
94 عدد تومان 85842.90mm 12x35
100 عدد تومان 78639.30mm 12x30
110 عدد تومان 71435.70mm 12x25
130 عدد تومان 64232.10mm 12x20
39 عدد تومان 2064103.20mm 10x160
42 عدد تومان 192896.40mm 10x140
45 عدد تومان 180290.10mm 10x130
48 عدد تومان 167683.80mm 10x120
52 عدد تومان 155077.50mm 10x110
57 عدد تومان 142471.20mm 10x100
62 عدد تومان 129864.90mm 10x90
69 عدد تومان 117058.50mm 10x80
77 عدد تومان 105352.63mm 10x75
77 عدد تومان 104252.10mm 10x70
82 عدد تومان 97848.90mm 10x65
88 عدد تومان 91445.70mm 10x60
95 عدد تومان 85042.50mm 10x55
100 عدد تومان 78639.30mm 10x50
110 عدد تومان 72236.10mm 10x45
120 عدد تومان 65832.90mm 10x40
130 عدد تومان 60830.40mm 10x35
140 عدد تومان 55827.90mm 10x30
160 عدد تومان 50825.40mm 10x25
180 عدد تومان 45822.90mm 10x20
190 عدد تومان 41820.90mm 10x16
120 عدد تومان 66033.00mm 8x70
130 عدد تومان 62031mm 8x65
140 عدد تومان 57828.90mm 8x60
150 عدد تومان 53826.90mm 8x55
160 عدد تومان 49824.90mm 8x50
180 عدد تومان 45822.90mm 8x45
190 عدد تومان 41820.90mm 8x40
210 عدد تومان 37818.90mm 8x35
240 عدد تومان 33816.90mm 8x30
270 عدد تومان 30015.00mm 8x25
300 عدد تومان 26813.40mm 8x20
330 عدد تومان 24212.10mm 8x16
370 عدد تومان 21810.90mm 8x12
300 عدد تومان 26413.20mm 6x50
330 عدد تومان 24212.10mm 6x45
360 عدد تومان 22011.00mm 6x40
400 عدد تومان 1999.91mm 6x35
480 عدد تومان 1668.30mm 6x30
530 عدد تومان 1527.59mm 6x25
610 عدد تومان 1316.53mm 6x20
700 عدد تومان 1155.75mm 6x16
790 عدد تومان 1025.07mm 6x12
850 عدد تومان 944.70mm 6x10
460 عدد تومان 1738.63mm 5x50
510 عدد تومان 1587.86mm 5x45
570 عدد تومان 1427.09mm 5x40
630 عدد تومان 1276.32mm 5x35
720 عدد تومان 1115.55mm 5x30
840 عدد تومان 964.78mm 5x25
1000 عدد تومان 814.01mm 5x20
1160 عدد تومان 693.45mm 5x16
1360 عدد تومان 592.95mm 5x12
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation