پیچ آلنی استیل 304

پیچ آلنی استیل 304
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 0.05 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ آلنی استیل از گرید 304 بگیر تولید شده طبق استاندارد DIN912 بصورت نیم دنده و تمام دنده تنسایل 700 مگاپاسکال از قطر m5-m36 موجود می باشد.
پیچ آلنی استاندارد DIN912
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation