استاد بولت استنلس استیل گرید B8

استاد بولت استنلس استیل گرید B8
   نوع : اینچی    
کیلوگرم 0.01 : حداقل سفارش    
موجود
استاد بولت استنلس استیل درجه 304 اینچی تولید شده طبق استاندارد ASTM A193 B8 در قطرهای 1/4 الی 3 اینچ موجود می باشد. صنایع پیچ و مهره آژاکس تولید کننده استاد بولت استیل B8
استاد بولت استیل
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation