استاد بولت استیل گرید B8M

استاد بولت استیل گرید B8M
   نوع : اینچی    
کیلوگرم 0.01 : حداقل سفارش    
موجود
صنایع پیچ و مهره آژاکس تولید کننده استاد بولت استنلس استیل گرید B8M از استیل گرید 316 نگیر با مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی محیطی بالا در محیط های مرطوب و کلریدی تولید شده بصورت اینچی و میلی متری.
استاد بولت استیل
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation