مهره آهنی شش گوش DIN934

مهره آهنی شش گوش DIN934
   نوع : میلیمتری    
کیلوگرم 0.1 : حداقل سفارش    
موجود
مهره های آهنی شش گوش بصورت میلی متری طبق استاندارد DIN934 تولید شده و معمولا بصورت آبکاری شده گالوانیزه سرد عرضه می شوند. مهره های شش گوش آهنی در اتصالات پیچ های شش گوش و پیچ های آلنی همراه با واشر های تخت و فنری و گاهی بدون واشر مورد استفاده قرار میگیرند.
مهره شش گوش
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
3 عدد تومان 18549.4mm M18
4 عدد تومان 12433.3mm M16
4 عدد تومان 9325mm M14
6 عدد تومان 6517.3mm M12
9 عدد تومان 4411.6mm M10
20 عدد تومان 195.2mm M8
40 عدد تومان 92.5mm M6
82 عدد تومان 51.23mm M5
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation