پیچ دو سر دنده استیل گرید 304 B8

پیچ دو سر دنده استیل گرید 304 B8
   نوع : اینچی    
کیلوگرم 0.01 : حداقل سفارش    
موجود
پیچ های دو سر دنده استیل سه گرید مختلف تولید و عرضه میشوند که با تنسایل برابر 700 مگاپاسکال و با مقاومت در برابر خوردگی متفاوتی تولید و عرضه می شوند. پیچ دو سر دنده گرید B8 که از استنلس استیل گرید 304 تولید شده است در ساختار خود نیکل و کروم داشته که مقاومت ذاتی مناسبی در برابر زنگ زدگی به ان می دهد.
پیچ دو سر دنده
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت واحدوزن | گرمسایز | میلیمتر
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation