پیچ گرید b8m

پیچ گرید b8m logoپیچ گرید B8M که معمولا به شکل استاد بولت یافت می شود از جنس استنلس استیل گرید 316 نگیر می باشد.

استاد بولت استیل پیچ گرید b8m

استاد بولت استیل گرید B8M

استاد بولت استیل

استاد بولت استیل گرید B8M
اینچی پیچ گرید b8m


موجود
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation