واردات و عرضه انواع پیچ و مهره های استیل

واردات انواع پیچ و مهره استیل در گرید های مختلف بصورت نیم دنده و تمام دنده، پیچ و مهره استیل A2 , A4 میلیمتر در شکل های مختلف. پیچ و مهره شش گوش استیل، آلن استیل، متری استیل و استاد بولت های استیل. پیچ شش گوش A2 , A4

FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation