پیچ گرید B8

پیچ گرید B8 logoپیچ گرید B8 که معمولا به شکل استاد بولت یافت می شود از جنس استنلس استیل گرید 304 می باشد.

پیچ و مهره خشکه پیچ گرید B8

پیچ خشکه تمام دنده گرید 8.8

پیچ و مهره خشکه

پیچ خشکه تمام دنده گرید 8.8
میلیمتری پیچ گرید B8

5x45-22x50 mm
موجود

استاد بولت استیل پیچ گرید B8

استاد بولت استنلس استیل گرید B8

استاد بولت استیل

استاد بولت استنلس استیل گرید B8
اینچی پیچ گرید B8


موجود

پیچ دو سر دنده پیچ گرید B8

پیچ دو سر دنده استیل گرید 304 B8

پیچ دو سر دنده

پیچ دو سر دنده استیل گرید 304 B8
اینچی پیچ گرید B8


موجود
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation