پیچ گرید B8

پیچ گرید B8 logoپیچ گرید B8 که معمولا به شکل استاد بولت یافت می شود از جنس استنلس استیل گرید 304 می باشد.

استاد بولت استیل پیچ گرید B8

استاد بولت استنلس استیل گرید B8

استاد بولت استیل

استاد بولت استنلس استیل گرید B8
اینچی پیچ گرید B8


موجود

پیچ دو سر دنده پیچ گرید B8

پیچ دو سر دنده استیل گرید 304 B8

پیچ دو سر دنده

پیچ دو سر دنده استیل گرید 304 B8
اینچی پیچ گرید B8


موجود
FACEBOOK | INSTAGRAM | TELEGRAM

TEL : +982155429480
Fax : +982155401754
Email: sales [at] ajaxbolt.com
Web: www.ajaxbolt.ir

© Copy right 2019 | All ights Reserved | AJAX BOLT AND NUT Corporation